Slå med lie på Ängens Dag i Sura

1:38 min

Surahammarbon Tom Sävström är orolig för att de gamla ängsmarkerna försvinner helt. Som lokalordförande i Svenska Naturskyddsföreningen välkomnar han därför till Ängens Dag idag, lördag.

Men varför är ängarna så viktiga?

– För det första: biologiska mångfalden! Bara här växer de gamla ängsblommorna som vi känner från visorna. Men ängarna är också ett kulturarv. Det här är något som skapats av torpare och andra jordbrukare i symbios med kreaturen.

Det säger Tom Sävström, där han står i den idylliska ängen omgärdad av gärdesgård och belägen vid den smala grusvägen strax efter ett gammalt torp som tillhört Ramnäs Bruk.

Alltsedan 1985 har Naturskyddsföreningen i Surahammar skött den här ängen vid Skogsmuren, några kilometer väster om Ramnäs, så att den inte växer igen. För växer igen, det gör annars ängarna.

– De senaste 150 åren har arealen fastmarksäng och även naturbetesmark minskat katastrofalt i Sverige och det gäller även här i Västmanland, säger Tom Sävström.

Naturskyddföreningen vill bevara så mycket man kan, och ett sätt är Ängens Dag som hålls idag lördag, vid Skogsmuren. Man kommer använda både slåtterbalk och inte minst lien som är det bästa verktyget när man ska slå en sådan här äng. Denna teknik är viktig att föra vidare, menar Tom Sävström, varför de som vill kommer få lära sig att slå med lie på Ängens Dag.