Minister om lärarbristen: Fokusera på att behålla de lärare som finns

2:14 min

Lärarbristen märks tydligt inte bara i Västmanland utan i hela landet. En viktig faktor för förändring är att fokusera på att behålla de lärare som finns menar ministern Helene Hellmark Knutsson.

Helene Hellmark Knutsson är socialdemokrat och minister för högre utbildning och forskning

– Det här kommer behöva ta tid, för det tar tid att utbilda nya lärare. Därför måste vi jobba med att se till att behålla de lärare vi har, så inte fler lämnar yrket. 

Läraryrket måste göras mer attraktivt, i nära samarbete med arbetsgivarna, menar Helene Hellmark Knutsson.

En annan viktig faktor för att minska lärarbristen är också att bygga ut lärarutbildningen.