Kritik mot storleken på skyddsjaktområde i Kolsva

1:09 min

Området för skyddsjakt på en varg som stryker omkring Kolsva tätort är för stort. Det tycker naturfotografen Mats Bentmar, som tidigare varit verksam som kvalitetssäkrare för länsstyrelsen i Skåne.

I tidningen Bärgslagsbladet/Arboga tidning säger han att risken är att man skjuter fel varg.

– Varg som upprepade gånger är närgången är ingen bra varg för vargstammen och den ska bort, säger Mats Bentmar.

Han säger att den visat sig i Kolsva tätort och tagit både en hund och en katt. Och han kritiserar storleken på skyddsjaktområdet:

– Det är i tätorten vargen ställer till det, och att sommartid skjuta den långt öster om Kolsva gör att osäkerheten blir väldigt stor. Det finns fler vargar i området och ingen jägare kan avgöra om det är rätt varg man skjuter om det skjuts i utkanten av skyddsjaktområdet, säger han, och tycker att jakten ska koncentreras till tätorten.