Allt fler väljer begravning utan ceremoni

2:24 min

Begravningsritualerna håller på att förändras i Sverige. Det blir också allt fler begravningar som kommunerna ger ekonomiskt bistånd till. Samma mönster kan ses i Västmanland.

Numera är det fler direktkremeringar och färre begravningsgäster.

– Begravningen har i alla tider egentligen präglats av hur samhället mår, säger Ulf Lernéus, direktör för Sveriges begravningsbyråers förbund.

Han har sett flera förändringar på senare år när det gäller begravningar i Sverige.  

– Under många år var det ungefär två procent av de avlidna som valde att ha en begravning utan ceremoni, det vill säga att den avlidne körs direkt till krematoriet, säger han.

I dag är det cirka sex procent som direktkremeras i Sverige och drygt fem procent i den region där Västmanland ingår.

Johan Sköld, präst och områdeschef i Svenska kyrkan i Västerås, kan se flera förklaringar:

– Den individualism som råder i vårt samhälle tror jag bidrar. Man vill utforma det här på sitt eget sätt. Kyrkan kan då kanske upplevas som lite stram, och det kanske även en borgerlig förrättning kan göra. Och vi kanske i stället vill göra det vid en grillkväll hemma, vad vet jag? 

En annan förklaring är att en avliden numera antingen måste vara kremerad eller gravsatt inom en månad efter dödsfallet. Det har gjort att fler i dag väljer att ha en ceremoni med urna efter kremeringen.

I dag är det också en allt större andel av begravningarna som kommunen går in och ger ekonomiskt bistånd till - mellan 5 och 7 procent, både för riket och regionen.

Men Johan Sköld befarar att det kanske inte enbart har med ekonomi att göra. 

– Ett annat perspektiv, som kan vara jobbigare att närma sig, det handlar ju om vilka kontakter vi har med våra anhöriga, om vi lever mer i ensamhet och utsatthet och att det slår igenom, funderar han.   
Ulf Lernéus är inne på samma tanke.

– Och det kan vi också se på antalet gäster på begravningarna. För 25 år sedan var det 49 gäster i snitt på en begravning. 2016 var det 24. Så det är nästan exakt en person om året som försvinner, säger han.

Men Johan Sköld menar att det fyller en viktig funktion, detta att samlas och göra avslut.

– Jag tror att det är viktigt kunna få ta ett avsked, och att få formalisera och ritualisera ett 'tack för det vi haft'. Jag har full respekt för människor som kan göra det i sin sommarstuga eller i skogen, eller vad man nu gör för någonting.

– Men det här med att samlas - jag tror att det gör någonting med oss. Och jag får känna att jag inte är ensam om det här, säger Johan Sköld till P4 Västmanland.