Mobila återbruk kommer nära länsborna

1:49 min

Det är inte bara de fasta återbruken i regionen som är populära. Det går också bra för de mobila återbruk som åker runt i länet.

Karl Doverfelt, enhetschef på VAFAB Miljö är ansvarig för de mobila återbruken. Han berättar att det är något som varit igång i flera år men att man nu försökt göra de mobila återbruken mer lika de fasta.

Vi har modifierat ett antal olika transportabla containrar och gjort så att det går att öppna upp dem när vi ställer ut dem. Så det ser ut som små återbruk inuti dem.

Det mobila återbruken ska spegla ett vanligt återbruk.

– Det viktigaste är att vi får med oss en bil som tar hand om farligt avfall, så man kan lämna till exempel kyl och frys och små kemikalier, säger Karl Doverfelt.

Ni besöker mindre orter i länet, varför?

– Vi besöker de orter som ligger på avstånd från de orter som har eget återbruk, till exempel Hedåker, Ramsta och Virsbo. Ofta finns återvinningsstation på de mindre orterna men inte återbruk. Så det här ska inte täcka upp återvinningen utan spegla återbruket och vi åker också ut för att komma närmare.

Hur är responsen?

– Det är väldigt många som använder det här och det är väldigt uppskattat.