Många svårt sjuka nyfödda i sommar

1:43 min

Barnkliniken i Västerås har haft ovanligt många svårt sjuka barn i sommar. Ibland har inte avdelningens tio vårdplatser räckt till, säger läkaren Peter Jotorp.

På neonatalavdelningen, avdelning 69 på sjukhuset i Västerås, vårdas nyfödda som behöver mer omsorg och åtgärder från sjukvårdens sida. 

 – Vi har inte haft några neddragna vårdplatser. Vi har haft en extrem belastning på nyföddhetssidan under första halvan av sommaren. Det har nog varit den värsta perioden i vår historia med många svårt sjuka barn, säger Peter Jotorp verksamhetschef och läkare på barnkliniken.

När inte vårdplatserna på avdelning 69 inte räckt till så har nyfödda, som kräver extra vård, skickats till andra sjukhus som till Örebro, Falun och Eskilstuna.

Att nyfödda skickas till andra sjukhus är inget ovanligt och alla nyfödda som föds eller beräknas födas före vecka 28 i Västmanland vårdas också framförallt i Uppsala.

Det kan vara olika besvär som gör att nyfödda behöver mer insatser från sjukvårdens sida, säger Peter Jotorp.

– Det har varit många med olika former av medfödda missbildningar som vi inte brukar se så ofta, med tarmproblematik och så. Att vara för tidigt född innebär också risker, säger Peter Jotorp.