Fördröjd behandling av hjärtinfarkt i Västerås anmäls

Trots att en EKG-undersökning av en patient på akuten i Västerås visade begynnande tecken på hjärtinfarkt så omhändertogs patienten inte direkt.

Patientens tillstånd försämrades drastiskt och hjärtlarm utlöstes.

Personen sökte vård på akutmottagningen för smärtor i bröstet som uppkommit under en cykeltur.

Jourhavande läkare uppmärksammade inte EKG-förändringen, enligt en Lex Maria anmälan som Region Västmanland nu gjort.

Patienten hamnade på intensivvårdsavdelning i tio dagar, men mår enligt omständigheterna nu bra.

En genomgång av larmrutiner kommer nu att göras på kliniken.

En internutredning visar också att orsaken till händelsen var en rutin att visa alla EKG, oberoende av symptom för jourläkare. Det ledde till ökad risk att missa viktiga EKG-förändringar.

Den rutinen har nu ändrats, bara EKG för patienter med pågående bröstsmärta ska visas för läkare omedelbart.