#stafettmanland i fyrahundra år gammal järnbruksmiljö

2:27 min

Raija Edvinsson ville visa lyssnarna Trummelsberg, där svart jord och tunga pelare av mörk slaggsten vittnar om ett hårt, svettigt och sotigt förflutet.

Morgon i P4 Västmanlands programledare Lotta hann knappt ens ställa sig vid skylten "Landsberget" vid rv 66 förrän hon blev upplockad av en kvinna, turistchefen i Fagersta Raija Edvinsson, som tog med lyssnarna på en resa till en urgammal plats för järnbruk: Trummelsberg.

Där brukade man järn på 1600-talet och sedan några år tillbaka renoverar Oscar Bernström och hans kollegor pelarna som en gång stöttade upp platsens enorma kolmagasin.