Många nyanlända ska ut på arbetsmarknaden 2018

2:00 min

År 2018 kommer drygt 1 400 nyanlända i Västmanland att lämna Arbetsförmedlingens etableringsprogram och fasas ut till den vanliga arbetsmarknaden.

Den som får uppehållstillstånd i Sverige ingår under två år i det så kallade etableringsuppdraget. Det innebär att man får extra hjälp av Arbetsförmedlingen för att hitta jobb, praktik eller studier samt validera sin tidigare utbildning.

Samtidigt ska man delta i Svenska för invandrare, SFI, och samhällsorienteringskurser för att få sin ersättning från Försäkringskassan.

Under 2018 kommer ungefär 39 000 personer i hela landet skrivas ut ur etableringsprogrammet. I Västmanlands län är det 1 416 personer.

Koulit Alshehade, som kom från Syrien till Sverige på våren 2015, tycker att hon behöver kunna bättre svenska för att ha en chans på arbetsmarknaden.

– Vi behöver längre tid för att lära oss svenska. Vi är vuxna och lär oss inte språket lika snabbt som våra barn, säger Koulit Alshehade.