Fler ska opereras i Köping

2:06 min

För att korta väntetiden och klara vårdgarantin ska fler av urologens patienter opereras i Köping, där dagkirurgin utökas.

Totalt väntar 900 patienter på någon form av operation inom Region Västmanland. Det är patienter som väntat mer än 90 dagar.

Ett stort antal är urologklinikens patienter, enligt Liselott Sjöqvist, biträdande sjukhuschef i Västerås.

– Inför våren tittar vi om vi ska kunna utöka i Köping för urologens patienter, så att vi får mer utrymme här i Västerås för slutenvårdsoperationer, säger Liselott Sjöqvist.