Biblioteken i Västerås har färre anställda än genomsnittet

1:10 min

För att minska belastningen på personalen har biblioteken i de olika stadsdelarna i Västerås ändrat öppettiderna och stänger 15.00 fyra dagar i veckan.

Det är efter att Arbetsmiljöverket krävt en förändring som öppettiderna ändrats. Och det finns jämförelsevis få bibliotekarier i Västerås.

– Bemanningen är ungefär 14 heltider mindre hos oss än vad genomsnitt är för en större stad i Sverige, säger Niclas Lindberg som är bibliotekschef i Västerås. 

Marita Öberg Molin (S), ordförande i kultur och fritidsnämnden menar att det beror på att verksamheten inte hunnit med att utöka personalstyrkan i samma takt som invånarantalet i Västerås ökar. 

 – Västerås växer i mycket snabbare än vad vi har kunnat tillföra resurser. Det är det enda vi har kunnat analysera, för det är inga besparingar eller annat som har gjort det såhär, säger Marita Öberg Molin.

Redan i höstas anställdes mer personal till biblioteken då läget var ansträngt. Även i 2018 års budget skjuts det till pengar för att kunna rekrytera mer personal. Men trots det så har öppettiderna alltså behövt ändrats för att kunna hålla en god arbetsmiljö.

– Vi har haft mycket mer öppettider än jämförbara kommuner, säger Marita Öberg Molin.