Bäckby torg ska kameraövervakas

0:31 min

Förvaltningsrätten beslutade under måndagen att tillåta Västerås kommun att kameraövervaka torget under begränsad tid.

I september 2017 fick Västerås stad klartecken av länsstyrelsen i Västmanland att övervaka torget dygnet runt och att bilderna skulle sparas i två månader, det beslutet överklagades.

Förvaltningsrättens nya beslut ger kommunen rätt att övervaka torget mellan klockan 16.00 och 03.00 varje dag samt att materialet får sparas i 30 dagar.

Enligt lagen får platser där brott begås övervakas om arbetet med att förebygga, förhindra, upptäcka eller utreda brott bedöms väga tyngre än enskilda människors intresse att inte bli övervakade.