Ensamkommandes biträden kompetensprövas inte alltid

1:21 min

Inom gruppen asylsökande är det vanligt att man tipsar varandra om biträden, men när någon begärt ett namngivet biträde gör Migrationsverket ingen kontroll av hans eller hennes meriter.

P4:s granskning visar att ett 80-tal av de cirka 600 offentliga biträden som just nu företräder ensamkommande asylsökande ungdomar inte har styrkt sina meriter hos Migrationsverket, i många fall för att de begärts av de asylsökande själva.

En lämplighetsprövning görs däremot alltid.

– Problemet är att vi inte alltid får kännedom om misstag som sker, säger Magnus Bengtsson, ansvarig för asylprocessen på Migrationsverket.

Många asylsökande ensamkommande är missnöjda med sina biträden, men det är väldigt svårt att få byta ut dem.