Sundbo ska granskas

Översyn av ungdomshem välkomnas

2:06 min
  • Enligt fackförbundet ST motverkar arbetsmiljölagen, skollagen och socialtjänstlagen varandra i vissa fall inom HBV-verksamheter.
  • ”Om SIS var anslagsfinansierat skulle det skapa en större trygghet för både personal och ungdomar samt få en större kompetens”, säger Thord Jansson ordförande för fackförbundet ST inom Statens institutions styrelse.