Svenska kyrkan

Präst i Västmanland bedöms olämplig för vigningstjänst

0:32 min
  • Västerås stifts domkapitel meddelar i ett pressmeddelande att de har förklarat en präst i Västmanland obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst.
  • Bakgrunden är att prästen genom sitt levnadssätt har skadat det anseende en präst bör ha. 
  • Att förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst är den starkaste påföljd som ett domkapitel kan besluta om och något som får omfattande konsekvenser för den som det berör, säger domprost Daniel Eklund, ordförande vid domkapitlets möte i pressmeddelandet.