Hälsofarligt brandskum

Riskzoner för hälsofarligt brandskum kartläggs

1:48 min
  • På vissa håll i Sverige har brandskum som innehåller Pfas förorenat dricksvatten – det är något som Mälardalens brand- och räddningsförbund inte använder längre. 
  • Sveriges geologiska undersökning, SGU, kartlägger nu platser som kan vara i riskzonen genom att titta på utsläppskällor och närhet till skyddsobjekt som grundvattentäkter.

  • "Vi använder andra sorters brandsläckningsskum som är mindre dåliga för miljön och människor", säger Fredrik Eriksson, brandingenjör på Mälardalens brand- och räddningsförbund.