Stabsläge i sjukvården

Bristen på sjukvårdsmaterial: Leverantören ställs till svars

1:52 min
  • Efter inställda operationer och stabsläge på grund av brist på sjukvårdsmaterial, kallas nu leverantören Apotekstjänst för att förklara sig.
  • "Det har fallerat hos Apotekstjänst, det som ligger på varuförsörjningen har funkat", säger Tommy Levinsson (S) från Region Västmanland, vice ordförande i fem regioners gemensamma varuförsörjningsnämnd.