Brist på sjukvårdsmateriel

Allvarlig kritik mot vårdens låga beredskap

0:37 min
  • De fem regioner som har brist på sjukvårdsmaterial får nu allvarlig kritik av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som menar att beredskapen är för låg och att regionerna bryter mot lagen.
  • Förutom Västmanland drabbar materialbristen sjukvårdsregionerna Uppsala, Örebro, Dalarna och Sörmland.
  • "Regionerna är ansvariga enligt hälso- och sjukvårdslagen att säkerställa att de har bland annat förbrukningsartiklar", säger Jan-Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap vid MSB, till TT.