Svenska kyrkogårdar

Kulturhistoria går förlorad när gamla gravstenar kasseras

1:42 min
  • När familjer dör ut och ingen kan ta hand om gravarna riskerar gravstenarna kasseras och kulturhistoriska värden försvinna. 
  • Det här upprör konsthistorikern George Samourkas som genom Västmanlands Kulturmiljöförening varit med och räddat flera lokalhistoriskt intressanta gravar på Östra kyrkogården i Västerås. 
  • "Det är förfärligt att man så lättvindigt kan utplåna svensk kulturhistoria", säger han.