Miljö- och klimatpris

Minskade utsläppen från ton till gram

1:13 min
  • Efter stora problem med föroreningar från konstgräsplaner kom beställningen från fotbollsförbundet: "Lös det, och fort", två år senare har utsläppen minskat från 2-3 ton till 10,7 gram.
  • FlexiClean har på uppdrag av Svenska Fotbollsförbundet skapat den första produkten i världen som filtrerar granulatet, och även renar vattnet, vilket minskat föroreningar från konstgräsplaner, idag får de Västmanlands miljö-och klimatpris.
  • "Att granulater läcker ut i våra dagvattensystem är inte acceptabelt", säger Peder Eneroth från företaget Flexiclean i Västerås.