Gymnasiebehörighet

Skolan där nästan alla elever når full behörighet

1:46 min
  • Glappet mellan hög- och lågpresterande elever ökar, men Malmaskolan i Kolsva är ett exempel på en skola där nästan alla elever klarar full behörighet.
  • Den senaste Pisa-undersökningen visar att klyftorna ökar mellan hög- och lågpresterande elever, men på Malmaskolan når nästan alla elever behörighet till gymnasiet.
  • "Under nio år har vi haft full behörighet i åtta år", säger Johan Hallberg, en av skolans två rektorer.