Brobygge

Brobygget går enligt planerna

1:48 min
  • I år blir Björnöbron 65 år gammal och är alltså redo för pension.
  • Bron har efter besiktning inte full bärighet för tung trafik och kommer att rivas men tills den nya bron är på plats 2022 står gamla Björnöbron kvar.
  • "Den nya bron har full bredd med två körfält och har cykelbana", säger Linnéa Viklund, gatuchef hos Västerås stad.