Billigare el och värme i Sala och Heby

Tusentals kunder till Sala Heby Energi slipper i fortsättningen de fasta avgifterna på fjärrvärme och el.

Det kommunalägda energibolaget vill på det här viset ge kunderna en möjlighet att minska sin el och värmeförbrukning och därmed också minska kostnaderna för boendet.

Kenneth Mårtensson är VD på Sala Heby Energi och han menar att förändringen kan stimulera kunderna till att spara.

- Ja nu kan man själv avgöra hur mycket man vill betala. Hittills har de fasta avgifterna utgjort 40 procent av kostnaderna och de har man inte kunnat påverka, men nu blir det 100 procentlig utdelning för dom som sparar, säger han.

Nyordningen gäller från årsskiftet när kunderna skriver om sina avtal med SHE, men det kan ta några år innan alla blivit av med sin fasta avgift.

På fjärrvärmesidan är den fasta avgiften idag 2 300 kronor.