Västerås flygplats skär ner

Nästa år får Västerås flygplats 6,6 miljoner kronor mindre att röra sig med jämfört med i år. Det står klart efter flygplatsens styrelsemöte på tisdagen där nästa års budget klubbades igenom.

Efter flera år med växande underskott vill ägarna Västerås stad och Luftfartsverket, göra något åt förlusterna. Framförallt ska kostnader sparas in genom att fullfölja planer på att minska antalet anställda.

Enligt Mikael Nilsson, vd för Västerås flygplats, är det den minskade trafiken som gör att det går att dra in på personal. Och redan nu pågår förhandlingar med facken om uppsägningar av personal på flygplatsen.

- Uppskattningsvis försvinner 12 av flygplatsens 52 tillsvidaretjänster, säger Mikael Nilsson.

Personalens arbetsuppgifter kan också komma att ändras för att personalen ska utnyttjas så effektivt som möjligt även när det är få flygturer som mitt på dagen, och det kan också bli fler deltidstjänster.

I och med budgeten klarar flygplatsen finansieringen under nästa år, men frågan är hur man löser ekonomin från 2007 och framåt?

Mikael Nilsson tror att 2006 års rationaliseringar kommer att få positiv effekt på ekonomin. Och han hoppas också på mer flygtrafik till Västerås flygplats, något som snabbt skulle förbättra den ekonomiska situationen.

Trots den nedåtgående trenden för flygplatsen de senaste åren, med förluster för ägarna Västerås stad och Luftfartsverket, kommer flygplatsen gå vidare med de kontroversiella planerna på att avverka skog på naturreservatet Björnön för att på så sätt förlänga start- och landningsbanan. Det är nödvändigt på lång sikt av konkurrensskäl, enligt Mikael Nilsson.

- Vi konkurrerar med andra flygplatser i regionen, framförallt Skavsta, Arlanda och Örebro, och här är längden rullbana ganska avgörande, säger Mikael Nilsson vd för Västerås flygplats.