Västmanland först ut med projekt för långtidssjukskrivna

Västmanland kommer från och med årsskiftet vara pilotområde för en ny satsning på långtidssjukskrivna. Det är försäkringskassan och arbetsförmedlingen som ska gå igenom alla som är långtidssjukskrivna och försöka hitta rätt lösningar som kan leda dom tillbaka till arbete.

Projektet är något som glädjer Robert Granath som är direktör för försäkringskassan i länet.

- Det är väldigt positivt att vi har fått projektet och jag tror att det ska leda till något positivt för dem som blir föremål för det här.

Försäkringskassan kommer att börja med att gå igenom alla så kallade sjukfall som är över två år och dom som har en tidsbegänsad sjukersättning, som förut kallades för sjukpensionärer. Totalt rör det sig om 4700 ärenden i Västmanland.

Sedan inleds ett samarbete med arbetsförmedlingen och tillsammans ska de försöka komma fram till vad för arbeten dom sjukskrivna kan tänkas passa för. Och det behöver inte nödvändigtvis vara hos den gamla arbetsgivaren, vilket är ett ganska nytt förfarande.

Att just Västmanland är utvalt att vara pilotområde för projektet är ingen slump, menar Robert Granath.

- Efter vad vi har förstått så har ett rykte om oss att kunna samverka och samarbeta. Sen lång tid tillbaka så har vi haft olika projekt mellan de här två organisationerna. Ryktet har tydligen spridit sig ända upp på regeringsnivå.