Ljus framtid för Engelbrektsloppet

Engelbrektsloppet i Norberg går en ljusare framtid till mötes. De har nämligen skrivit ett samarbetsavtal med Försvarsmaktens femtontusen man starka idrottsförening.

Sven Bergman är ordförande i Engelbrektsloppet. Han berättar för P4 Västmanland att han dels hoppas på att deltagarantalet stiger, samt att Norberg som sportort får ett uppsving, eftersom många av försvarmaktens medlemmar planerar olika läger på orten.

Sven Bergman berättar vidare att 2005 års Vasaloppsvinnare Oscar Svärd kanske kommer att deltaga i Engelbrektsloppet 2006.