Fel att stänga Försäkringskassan

Försäkringskassan får nu kritik av Justitieombudsmannen, JO. Bakgrunden är att kassan hölls stängd för både besök och telefonsamtal den 30 september i år.

Orsaken till att Försäkringskassan höll stängt över hela landet var att man byggde om sitt datasystem.

JO konstaterar i sin granskning att Försäkringskassan inte helt kunnat leva upp till kravet på myndigheternas tillgänglighet då vissa länsorganisationer bara hade öppet efter tidsbokning.

Robert Granath, chef på Försäkringskassan i Västmanland, beklagar att Försäkringskassan som helhet kritiseras, men han konstaterar att man här i Västmanland följt de gällande reglerna och haft öppet minst två timmar.