Heby vill inte byta helt

Om drygt ett år är det tänkt att Heby ska byta län till Uppsala. Men vissa saker vill kommunen kanske ändå ha kvar i Västmanland.

Nu undersöker Heby möjligheten att även i fortsättningen tillhöra Västmanland när det gäller arbetsförmedling och försäkringskassa.

- Vi har väldigt bra arbetsförmedling här som vi känner ett väldigt stort förtroende för, säger Rolf Edlund, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Heby.

- Vi tog upp det här i kommunstyrelsen och sa att vi gör den här förfrågan.Vi får höra vad det finns för möjligheter i det här.

Är Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan i Västmanland bättre än i Uppsala?

- Det vet jag inte. Det jag vet är att Arbetsförmedlingen här är väldigt bra, väldigt omtyckt av näringslivet i Heby kommun, säger Rolf Edlund.