Gift mot snytbaggar förbjuds

De båda gifter som idag används mot snytbaggar i svenskt skogsbruk får inte användas från år 2010. Det beskedet lämnade Kemikalieinspektionen idag.

Som ersättning för gifterna laborerar nu skogsindustrin med beläggningsskydd som skapar en hinna på plantornas stammar. Det finns också försök med mekaniska skydd, hylsor som man trär på plantorna. Men det är än så länge inget alternativ för skogsägaren Bo Rölskog.

- Det är både en hanterings- och kostnadsfråga, planteringen i sig är ju relativt dyrbar för oss skogsägare, säger han till P4 Västmanland.

Snytbaggarna skadar skog för flera hundra miljoner kronor årligen i Sverige.