Sista beslutet taget om Hebys hemvist

För tre veckor sedan klubbades beslutet om Hebys länsbyte igenom i riksdagen och idag fattade regeringen det sista formella beslutet om Hebys framtid - att kommunen, förutom län, också får byta landsting.

Därmed är det nu klubbat och klart att Heby från och med den första januari 2007 tillhör Uppsala län och Uppsala läns landsting istället för Västmanland.