Tandläkaren dyrare efter nyår

Landstingsfullmäktige beslutade igår att höja tandvårdstaxorna med 3,7 procent nästa år. Orsaken är att kostnaderna för bland annat löner, material och utrustning har ökat de senaste åren.

Ekonomin var i balans 2004, men inför 2005 höjdes tandvårdstaxorna med 1,7 procent vilket man i efterhand konstaterat var för lite och året slutade med ett minusresultat.

Förutom att höja taxorna har man under de senaste åren ökat tiden mellan kallelserna i barn- och ungdomstandvården och försökt effektivisera arbetet på mottagningarna.

De borgerliga politikerna reserverade sig mot prishöjningen.