Många äldre ensamma vid jul

Mer än var tionde av de som är över 75 år gamla, känner sig ensamma under julhelgen.

Det visar en sifo-undersökning som tjänstemannaförbundet SKTF låtit genomföra.

Undersökningen visar också att kvinnorna i åldersgruppen lagar julmaten själva i betydligt högre grad än männen.

Kvinnorna vill också i större utsträckning fira julen tillsammans med familj och släkt än männen.