Västmanland bra på e-recept

66 procent av recepten från vården i Landstinget Västmanland överfördes i november via e-post från läkarna direkt till apoteken.

Det innebär en ökning med 11 procent på bara tre månader.

Landstinget Västmanland ligger också klart över riksgenomsnittet på 47 % när det gäller e-recept.

Läkare som skriver e-recept direkt i datorn, utan omvägen över blanketter, beräknas tjäna in en halvtimma om dagen.

Sverige blev i november världsledande på e-recept då drygt 1,3 miljoner recept överfördes elektroniskt från förskrivarna till apoteken.