Olika uppfattningar om rovdjursgrupper

Det råder delade meningar om vad länsstyrelsernas rovdjursgrupper egentligen är till för.

Det visar färsk forskning som gjorts av doktoranden Serena Cinque vid Förvaltningshögskolan i Göteborg.

Serena Cinque har följt länsstyrelsernas rovdjursgrupper i Västmanland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Värmland och Västra Götalands län.

- Tjänstemän på länsstyrelsen förväntar sig att rovdjursgruppen ska vara ett slags medel för att öka acceptansen i länet, medan rovdjursgruppens medlemmar förväntar sig att påverka och ha något slags inflytande på själva beslutet.

Det är riksdagen som bestämt att det ska finnas rovdjursgrupper. Riksdagen har också bestämt att de ska vara enbart rådgivande och inte ha någon beslutanderätt.

Men Serena Cinque har funnit att rovdjursgrupperna trots det faktiskt har kunnat påverka de förvaltningsplaner som länsstyrelserna har upprättat, och hon tycker att grupperna borde få mer makt.