Just nu

Stora förändringar för äldre i Heby

Flera äldreboenden föreslås bli ombyggda till seniorboenden och Torggården med 24 lägenheter stängs redan vid kommande årsskifte.

Det är i en utredning om hur äldreomsorgen skall klara besparingskravet på sex miljoner under en treårsperiod, som förslagen till förändringar presenteras.

Nu skall verksamhetsnämnden och kommunstyrelsen granska förslaget.

Det mest dramatiska i den nu preseneterade utredningen är att Torggården vid torget i Heby läggs ner. Där finns 24 lägenheter plus 10 till i ett intilliggande anex. Den skall enligt förslaget byggas om till exempelvis seniorboende.

Av Torggårdens budget på sju miljoner skall fem användas till att bygga ut hemtjänsten. Servicelägenheterna i Östervåla byggs om till seniorboenden och Tegelbacken byggs om för att kunna ta hand om demensboende.

Dessutom skall man använda fem miljoner från Liljebackens niomiljonersbudget tilll satsningsr inom hela äldreomsorgen. Vad som då händer med Liljebacken framgår inte av förslaget.

Men hur man än ser det hela är dramatiken stor i förslaget:

- Ja det här är ju väldigt radikalt. De signaler man får är ju att en plats på servicehus kostar dubbelt så mycket som när man bor hemma och har tillgång till hemtjänst dygnet runt, säger Rolf Edlund är kommunalråd i Heby