Familjeläkare i Sala anmäld efter missad skada

Sala norra familjeläkarenhet har anmälts till socialstyrelsen enligt lex Maria efter att ha missat en allvarlig handskada.

En man sökte vård för en sårskada på ett finger och han var orolig för att fingret inte gick att böja.

Läkaren, som var ny på vårdcentralen, bedömde att det bara rörde sig om en infektion.

En månad senare sökte mannen vård igen hos en annan läkare och fick då en remiss till en ortoped som konstaterade att mannen behövde en sen-transplantation.

Socialstyrelsen påpekar att den första läkaren borde ha lyssnat bättre på patienten och att verksamheten behöver se över sina rutiner över introduktion av nya läkare.