Bra år för MdH

Det gick bättre än väntat för Mälardalens Högskola förra året, plus 21 miljoner kronor blev slutresultatet för 2005.

Anledningen är dels att pengar strömmade in från externa forskningsfinansiärer, dels minskade utgifter för lokaler och pensionsavgångar.

Resultatet innebär att högskolans reserv, myndighetskapitalet, har uppnått styrelsens mål på att utgöra 10 % av omsättningen.