Felbedömd patient avled

Sjukvårdsupplysningen i Västmanland har blivit anmäld till socialstyrelsen enligt lex Maria för två fall av felbedömningar. I det ena fallet avled patienten.

Det var en 30-årig man som ringde till sjukvårdsupplysningen och klagade över bröstsmärtor. Sjuksköterskan gav honom råd för att hon trodde att han hade magkatarr, men morgonen efter hittades han död i sin lägenhet. Han dog av en hjärtkärlsjukdom.

I det andra fallet ringde en tvåårig pojkes mamma efter att hennes son hade kräkts och haft ont i magen i två dagar.

Sjuksköterskan ordinerade vätska, men några dagar senare visade det sig att pojken hade så kallade tunntarmsperforation.

Socialstyrelsen tycker att händelserna är allvarliga och att de båda sjuksköterskorna har uppfattat situationerna fel.

Socialstyrelsen rekommenderar att arbetsledningen ska göra fler uppföljningar av samtal, men kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.