Kritik mot rättspsyk i Sala

Den rättspsykiatriska kliniken i Sala får kritik av socialstyrelsen för brister i journalföringen. Orsaken är att uppgifter som ska finnas med i journalerna saknas.

- Eftersom det handlar om patienter som tvångsvårdas är det extra viktigt att journalerna fylls i på korrekt sätt och att all information finns där, säger Gun Johansson, byrådirektör på regionala tillsynsenheten i Örebro.