Oljeläckaget slog ut bakterier

Stora delar av bakterierna på reningsverket i Skinnskatteberg har blivit utslagna till följd av gårdagens oljeläckage.

Under måndagsmorgonen läckte det ut 800 liter olja från en oljecistern i en villaträdgård i centrala Skinnskatteberg, bara 200 meter från reningsverket.

Att bakterierna slagits ut innebär inte någon fara för Skinnskattebergsborna, men däremot får reningsverket släppa ut lite mer orent vatten i sjön.