P-platser oroar handlare i Sala

Oron är stor bland Salas handlare. Parkeringsplatserna är redan idag för få, och när man börjar bygga på den stora postparkeringen i centrum så blir situationen ohållbar, befarar man.

På sikt ska gamla genomfarten i Sala, Ringgatan, göras om till gångstråk och parkeringsplats.

Men Svensk Handels ordförande i Sala, Anna-Lena Bergdahl, är rädd att det kan ta flera år innan man är där.

I mogon kväll kommer parkeringssituationen att diskuteras vid ett möte mellan köpmännen och politikerna i Sala.