Oseriös telefonförsäljning kan leda till tuffare lagar

Ett konkurrerande elbolag har ringt upp minst ett hundratal av Mälarenergis kunder och använt felaktig information för att få dem att byta elbolag.

Oseriös telefonförsäljning är ett stort problem som kan kräva hårdare lagstiftning, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

Bland annat säger det konkurrerande bolaget att Mälarenergi ska höja sitt fasta pris i mars, något som inte är sant enligt Mälarenergi.

En kund P4 Västmanland pratat med bytte bolag efter löftet om 11 % lägre taxa, men i själva verket höjdes hennes elkostnad med 8 % efter bytet.

Oseriös telefonförsäljning är ett utbrett problem som inte bara gäller elabonnemang.

Därför kan det bli aktuellt med hårdare lagstiftning, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist:

- Vi måste fundera en gång till på om vi kan stärka konsumenternas ställning när det gäller telefonförsäljning, säger hon.

- När det gäller EU har vi kommit överens om för E-postreklam att man måste få ett förhandsgodkännande från konsumenten innan man ens får marknadsföra sig. Jag menar att det också ska kunna gälla telefonförsäljning, säger konsumentministern.