Faror med att lägga ner äldreboenden

Vi berättade igår att Heby kommun gör om äldreboenden till eget boende med hemtjänst för att spara pengar.

Och det här är en trend som syns i hela landet.

Men nu varnar socialstyrelsen i en ny rapport för att det finns risker att kvalitén försämras med det här.

Det är i sin lägesrapport om äldreomsorgen för 2005 som Socialstyrelsen skriver om riskerna med reformerna av äldreomsorgen.

Att fler måste klara sig hemma med hemtjänst ställer större krav på att de anhöriga hjälper till.

Vissa länsstyrelser rapporterar också till Socialstyrelsen att nedläggningen av äldreboenden går för snabbt i många kommuner och att det saknas analyser av vad det får för konsekvenser.

Totalt har 15 procent av alla över 65 år och 37 procent av alla över 80 år hemtjänst eller plats i någon form av äldreboende. De siffrorna har inte förändrats de senaste fem åren, trots allt fler äldre.