Egna skridskor krävs för VG vid Centralskolan

Det är bara de elever som har egna skridskor som har chansen att få höga betyg i gymnastik vid Centralskolan i Östervåla.

Elever som utnyttjar skolans utlåningsskridskor får enbart godkänt.

Det skriver en förälder i ett brev till rektorn.

Föräldern vill ha besked om det är skolans policy att läraren inför klassen vid varje tillfälle noterar vilka som lånat skolans skridskor och om det skall ingå i skolans betygskriterier.

Det finns flera elever som upplever obehag på grund av lärarens nedlåtande och klandrande attityd, skriver föräldern i brevet till rektorn.