Manifestation mot mobbning i Västerås

Idag är det internationella brottsofferdagen, och med anledning av det kommer föreningen STOPP i Västerås att tända ljus i en manifestation mot mobbning och kränkande särbehandling.

- 300 personer tar sitt liv i Sverige varje år på grund av kränkande särbehandling, så därför ska vi tända 300 ljus i deras minne. Alla vet att det sker men det är så skamligt att prata om det. Men vi vill uppmärksamma det här och se till att det åtgärdas, säger Maria Werme från föreningen STOPP.

Mobbning, eller kränkande särbehandling, kan förekomma på arbetsplatser och i föreningslivet, och kan alltså vara så allvarliga att de resulterar i självmord.

Det kan handla om trakasserier eller hot, men också om mer subtila mobbningsmetoder, som till exempel utfrysning, undanhållning av information eller att en person får försämrade arbetsuppgifter.

Att manifestationen hålls på just internationella brottsofferdagen är ett medvetet val. Förutom att uppmärksamma problemet, så vill föreningen stopp att lagen ändras, så att kränkande särbehandling blir straffbart.

- Det är ju ett brott för det finns föreskrift mot kränkande särbehandling i arbetsmiljölagen, men eftersom det inte finns någon påföljd så efterlevs det inte, säger Maria Werme.

Föreningen håller i manifestation mot kränkande särbehandling i arbetslivet idag på Aseatorget mellan klockan 17 och 18.