E.ON medger undahållen information

Som vi berättat under dagen så har ett elbolag försökt locka över kunder från Mälarenergi med hjälp av uppgifter som inte var korrekta.

Bolaget, E.ON, medger nu för P4 Västmanland att man undanhållit information från kunderna.

E.ON ska hädanefter ge all information vid säljsamtal, säger Stefan Svensson kundombudsman på E.ON.

Det vill säga, om man har låg energiförbrukning - som var fallet för den kund P4 hade pratat med i morse - så tjänar man inte på den utlovade elvaprocentiga sänkningen av den rörliga kostnaden.

I förlängningen kommer E.ON inte att ha erbjudanden till Mälarenergis lågförbrukande kunder alls eftersom man inte tjänar på det.