Landstinget utreder fagerstakvinnas död

Nu inleder Landstinget en egen utredning av omständigheterna kring fagerstakvinnan Doris Lindströms död.

Dödsfallet utreds redan av polisen och internt av SOS alarm.

Som P4 Västmanland berättade i måndags, dog Doris Lindströms enligt maken Lars i svår andnöd sedan SOS inte skickat någon ambulans, trots en begäran om en sådan.

Fagerstaläkaren Tommy Andersson uppmanade familjen att polisanmäla det inträffade då han ansåg landstinget dåliga på att utreda liknande händelser.

Landstinget konstaterar att man ser allvarlight på det inträffade och vill nu utreda om det regelverk som man har att rätta sig efter har följts.