Lasarettet växer med halv miljard

Nu har landstinget presenterat sitt förslag på hur den nya byggnaden vid centrallasarettet med bland annat ny rehabbassäng ska se ut.

Det ska bli ett 7-8 våningar högt hus med vårdavdelningar för först och främst medicin- och kirurgiverksamheter. I det nya huset ska alla patienter få egna rum och anhöriga ska kunna övernatta.

Den nya byggnaden ska också leda till att man kan samla alla hjärt- och kärlsjuka patienter som idag är spridda över flera av lasarettets olika delar.

Vårdbyggnaden beräknas kosta 500 miljoner kronor och väntas ta tre år att bygga.

Rehabbassängen vid centrallasarettet i Västerås kan eventuellt bli kvar under tiden man bygger den nya bassängen.

Landstingsfullmäktige väntas ta beslut om bygget i mars.