Tänk på tuberkulos

I Stockholm har flera fall där barn smittats av tuberkulos uppmärksammats. Nu säger smittskyddsläkare Jan Smedjegård att arbetsgivare i Västmanlands kommuner bör vara uppmärksamma på tuberkulossmitta bland sina anställda.

- Tidigare har vi i Sverige levt i tron att tuberkulos är utrotad och att vi inte kan få den i Sverige, men så är inte fallet.

- Det som nu har hänt får vara en väckarklocka för oss alla och det är viktigt att vi i alla fall är medvetna om den risken och påtalar den så att lämpliga undersökningar kan komma till stånd, menar Smedjegård.

Inom landstinget är det redan praxis att fråga nyanställd om de har haft symptom på tuberkulos och vaccinera mot sjukdomen, men det är osäkert om det sker även inom den kommunala verksamheten.

Eftersom det har skett två fall i Stockholm där barn smittats med tuberkulos av personal inom förskolan, vill nu Jan Smedjegård påminna om de rekommendationer som socialstyrelsen gick ut med redan 1990 om att personal inom till exempel förskolor, daghem, äldreomsorg och tandvård bör hälsoundersökas. Alltså att arbetsgivare bör fråga om nyanställdas hälsotillstånd och eventuellt ta tuberkulinprov.

- Jag anser att vi i Västmanland kan vara trygga, men det är värdefullt om vi i tänker på det här och lever upp till de rekommendationer som socialstyrelsen skrev redan för 16 år sedan, säger Smedjegård.