Nytt gruppboende i Skultuna

Det ska byggas ytterligare ett boende för bland annat hemlösa i Västerås. Igår beslutade Individ- och familjenämnden att man ska bygga en gruppbostad i Bergboda utanför Skultuna.

Boendet ska bestå av åtta lägenheter, och är avsett för personer med så kallad dubbeldiagnos, alltså personer som lider av både psykisk sjukdom eller funktionshinder och missbruksproblem.

Gruppbostaden i Bergboda ska enligt planerna öppna den fösta april nästa år.